Nana in Wonderland

Daily Archives

February 9, 2017
  • Kinh nghiệm xin Visa Nhật

    KINH NGHIỆM XIN VISA NHÂT của Na ^.^ Những giấy tờ cần thiết để xin visa: http://www.vn.emb-japan.go.jp/…/consu…/help_visa_120110.html 1. Hộ chiếu còn hạn trong vòng 6 tháng 2. Ảnh thẻ 45mm x 45mm chụp trong trong 3 tháng trở lại. 3. Đơn xin visa ( download ở đây nhé 🙂 http://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/visa1.pdf) Sau khì điền form thì dán ảnh…